savadetlaati.gifsavadetlaati.gif

سواد اطلاعاتی

VM_IN_STOCK 300
Array
قیمت فروش با تخفیف ویژه
10000 تومان

VM_PRODUCT_SHORT_DESC

کتاب سواد اطلاعاتی
با کمک دانش موجود در این کتاب کودکان با روش های دسترسی و جستجوی اطلاعات و روش های تحقیق و پژوهش آشنا می شوند ومی توانند این روش ها را در روند مطالعه خود به کار گیرند
تالیف: محبوبه خدائی
انتشارات همارا 1394
96 صفحه
شابک 8-48-6822-600-978


PDFچاپایمیل

کتاب سواد اطلاعاتی
با کمک دانش موجود در این کتاب  کودکان با روش های دسترسی و جستجوی اطلاعات و روش های تحقیق و پژوهش آشنا می شوند ومی توانند این روش ها را در روند مطالعه خود به کار گیرند

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.