پیشنهاد به دوستان

سواد اطلاعاتی

کتاب سواد اطلاعاتی با کمک دانش موجود در این کتاب کودکان با روش های دسترسی و جستجوی اطلاعات و روش های تحقیق و پژوهش آشنا می شوند ومی توانند این روش ها را در روند مطالعه خود به کار گیرند تالیف: محبوبه خدائی انتشارات همارا 1394 96 صفحه شابک 8-48-6822-600-978
savadetlaati.gif