اولیای موفق

اسامی و مشخصات تعدادی از والدین موفق در این صفحه قرار داده شده است. شما اولیای عزیز هم می توانید در صورت داشتن موفقیت در زمینه های مختلف ،عکس و مشخصات خود را برای ما بفرستید تا در این صفحه به نمایش بگذاریم.

اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .

درباره کتاب

با هدف آینده را بسازیم
اساس نگارش کتاب با هدف آینده را بسازیم رضایت در زندگی است. بنابراین برای راضی ماندن در زندگی در جنبه های جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، خدمات عمومی، امور مالی، شغلی، عبادت به معنای خاص، خانوادگی، هنری، لذت ها و زمینه نگرش هدف تعیین می کنیم ابتدا هدف های برای تمام دوره زندگی یا تمام عمر خود و سپس با کوچکتر کردن آنها به هدف های کوچکتر و قالب دسترسی در زمان های کوتاه تر دستیابی پیدا می کنیم

logo-samandehi