کودک موفق

اسامی و مشخصات تعدادی از کودکان موفق در این صفحه قرار داده شده است. شما کودک عزیز هم می توانی در صورت داشتن موفقیت عکس و مشخصات خود را برای ما بفرستی تا در این صفحه به نمایش بگذاریم.

کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است

درباره کتاب

با هدف آینده را بسازیم
اساس نگارش کتاب با هدف آینده را بسازیم رضایت در زندگی است. بنابراین برای راضی ماندن در زندگی در جنبه های جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، خدمات عمومی، امور مالی، شغلی، عبادت به معنای خاص، خانوادگی، هنری، لذت ها و زمینه نگرش هدف تعیین می کنیم ابتدا هدف های برای تمام دوره زندگی یا تمام عمر خود و سپس با کوچکتر کردن آنها به هدف های کوچکتر و قالب دسترسی در زمان های کوتاه تر دستیابی پیدا می کنیم

logo-samandehi