اولیای موفق

اسامی و مشخصات تعدادی از والدین موفق در این صفحه قرار داده شده است. شما اولیای عزیز هم می توانید در صورت داشتن موفقیت در زمینه های مختلف ،عکس و مشخصات خود را برای ما بفرستید تا در این صفحه به نمایش بگذاریم.

اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
اولیای موفق/ نام و نام خانوادگی /
این ولی محترم در زمینه‌های ..................................................... موفقیت هایی به دست آورده است .
logo-samandehi