کودک موفق

اسامی و مشخصات تعدادی از کودکان موفق در این صفحه قرار داده شده است. شما کودک عزیز هم می توانی در صورت داشتن موفقیت عکس و مشخصات خود را برای ما بفرستی تا در این صفحه به نمایش بگذاریم.

کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
کودک موفق/ نام و نام خانوادگی /
این کودک در زمینه‌های موفقیت هایی به دست آورده است او در پایه مدرسه مشغول به تحصیل است
logo-samandehi