ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

{phocadownload view=file|id=8|text=نغمه بلبل|target=s}   نغمه بلبل

 

 نغمه بلبل

 

بــگفتـم  بــلبــلا خـوش    مي ســرايي              بــزن   از   ســوز   عـاشـق   هـم   نـوايـي

بـگـفـت   آواز   مـن    ســر الـهـيــست              هـمي  دانـم  بـخـواهـي   يــا    نـخـواهـي

و  ايــن  تحريرهاي    زيــر   و  بـــم  را              نـمي دانـم حـزيـن   اســت  يــا   شـهابـي

بـگفتم  راز صـحبت  با  گـلـت  چـيـست              چــرا   آن  را   بـــود   يــكـدم    بـقـايـي

بـگفت  اي  دوســت كـمتر گـوي  از گل              « تــو كـه نـوشــم نـه اي نـيشم  چـرايـي»

هم  از  وصلش بخوانم  سر خوش  و مست              هم   از  هـجـرش كـنـم  شـور  و  نــوايـي

بـگفـتم  عشـق  را معنـا  كن  اي  دوست             كـه  الحــق  مـظـهـر  عـشق  و   صـفـايـي

بـگفـت عشـق  اسـت  كانرا   نيست پايان             نـه  در هـجـر  و  نـه در  وصـل  و  سـلامـي

كه در  هـجرش   بود  نـوعي  تب  و  تاب             و   در   وصـلـش  بـود   يـكـدم    شـفـايـي

بـبـين گـل  مي كـند  پيـراهـنش  چاك              اگــر   بــهرش  فـرســتم   مــن  پـيـامـي

از  ايـن  رو  مي كـنم   هر  دم  نـگا هش             كــه  او   دزديـــده  مــي دارد    نــگـاهـي

و ز  ايـن  مجنون  دل خود  در طـبق كرد            كـه  لــيــلي  نـيز   مــي دادش   جــوابـي

بـه  عـشــق  مــادر  و  فـرزنـد   بـنـگـر             نــمي بـيـني  در   آن  رنــگ   و   ريــايـي

عــلي چـون  مـظـهر عـشق   خدايـيست            خـــلوص   عـــشـق   را   دارد   صـــفـايـي

ولـي  عـشقي  كـه  بـيـني  ايـن  زمـانـه             گرفـــتـه  تـــار  و   پـــودش  را  بـــلايـي

از  ايـن  تـرسـم   نـمانــد   در   زمــانـه            ز  ســوز   عــشـق   بـر  گـنـبـد   صـدايـي

ز  سوز  عـشـق  من  هــر  چـه  بـگويـم             نــيـايـد    فــهـم   آن   ا نـــدر   كــلامـي

سـرش  بـالا   گرفـت  و   بـال   بـگشـود            صـــدايـي  مـي رسيـد   اي  گــل  كـجايـي

              بـگـفتم    فـهم  الـحان    تـو  را  نيسـت            نــه  صـدهـا  و   هـزاران  هـمـچو    مــايـي          

           

                                                                                بيژن شمسي زاده

                                                                                    1379 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
0 کاراکتر ها
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟
logo-samandehi