موسسه پرورش ذهن زیبا

جستجو

خبرنامه

آخرین مقاله های سایت

کتاب قصه باباالفبا

با توجه به اين كه  تفاوتهاي فردي و سليقه هاي گوناكون بين دانش آموزان  به طور فراوان  به چشم مي خورد  و تاكيدهاي زيادي...


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

کتاب اینترنت، تحقیق، مطالعه سواد اطلاعاتی

کتاب اینترنت، تحقیق، مطالعه(سواد اطلاعاتی) برای دانش آموزان، والدین و معلمان در گذشته "سواد خواندن و نوشتن" نشانه‌ی...


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

اوریگامی (اریگامی) چیست؟

اوریگامی (اریگامی) چیست؟   اوری به معنی با اندیشه تا زدن و گامی به معنی کاغذ است که ترکیب آن ها با یکدیگر کلمه ی...


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

الاغ باز نشسته عمو قلي

 الاغ باز نشسته عمو قلي   داستان الاغ بازنشسته عمو قلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نکات ذیل در این داستان از جنبه...


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

حسنی می ره به شیراز

حسنی می‌ره به شیراز داستان حسنی می ره به شیراز  موردنقد و بررسی قرار گرفت و نکته‌های مهمی ازنظر محتوایی و ادبی در این...


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

ورزش همگانی


دسته بندی: مقاله‌های موسسه

ورود کاربران

سرودهایبیژن شمسی زاده

محصولات موسسه

آشنایی با افراد موفق