مقاله‌های موسسه

آواز داوودي

 

 {phocadownload view=file|id=7|text=آواز داوودی|target=s} آواز داوودی
   

آواز داوودي

 

 

بـزي   در     مــرغـزاري      مــي دويـدي                          كـه    نـاگــه    تـيـز بـالي   سر   رسيـدي

گـرفـتـي   آن   بـز     زار   و    نـگـون   را                          بـه   اوج    آسـمـانـها    پــر      كـشيـدي

در   آن هنگامه   مرغي   سر خوش  و  مست                  بگـفت   اي  بـز   تـو  هـم   اينجا  رسيـدي

به  كـوتـه  فكريـش   خنـديد  و   سـر داد                          كـه    در    راًسـم   بـلايـي   را    نـديــدي

به  فـكر   بـيـشه   بـودم  شاد  و  شيـرين                        بــلاي      آســـمانـي        در     رسيــدي

بـلنـدي    ديـده    بـودم    در   خـيـالات                            عـجـب بـخـت خـوش و عـيـد  سعيــدي

بـلنـدي    ديــدمـي    والا       مــقامـي                            نـه    آويـزان    بــه  چـنگال    ســفيـدي

ولـيـكـن  هـيـچ   در  فكـرش   نـبـودم                              بــلاي     آسـمـان      فــكر       بـعيــدي

تـو  هـم گـر هـوش داري گـوش  مـي دار                        گــر     ايـن      آواز     داوودي     شنيــدي 

بـتابـد   بــر  دلـت    نــور   خـــدايـي                               بـقـايـت   مـي شــود    كـار   حـميــدي

مـراقـب بـر هـمـه  احـوال خــود بـاش                             وفــاي     روزگــاران     كـي     شـنيــدي

اگـر  در   رسـم   خـود  ثـابـت  نـمـانـي                           بـه   هـر  بـادي   بـلـرزد   بـرگ  بـيــدي

بلنـدي در  هـمـان نـيكو سـرشتـيـست                           تــو   گــر  از  خلـق  حيـوانـي  بـريــدي     

 

 

                                                                                                            بيژن شمسي زاده

                                                                                                                      1376

 

logo-samandehi